Tranzistori

Tranzistori

Tranzistori koji se često koriste u inverterskim uređajima, bilo da rade u prekidačkom modu, ili kao pojačavači.